Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli
Strona głowna  /  Aktualności
  PRZEDSZKOLE NR 9 W STALOWEJ WOLI 
 
 
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
 
                                              
Aktualności

DECYZJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO

NASTĘPUJE ZMIANA TERMINU DYŻURU WAKACYJNEGO

NASZE PRZEDSZKOLE PRACUJE

W LIPCU 2019

( A NIE JAK WCZEŚNIEJ INFORMOWANO W SIERPNIU)

NA MIESIĄC SIERPIEŃ BĘDZIE MOŻNA PRZED WAKACJAMI ZAPISAĆ DZIECKO

DO INNYCH DYŻURUJĄCYCH PRZEDSZKOLI

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-03-14 13:26:47

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 będzie prowadzona w terminie 

11-29 marca 2019r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji)

 
 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-30 21:23:01

Gmina Stalowa Wola zaprasza do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej

pn.,,Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie miasta Stalowej Woli".

Program jest finansowany  przez Gminę Stalowa Wola i dofinansowany  przez NFZ 

a nieodpłatne badania  okulistyczne wykonywane są przez realizatora programu, którym jest

Centrum Medyczne CORMEDICA w Stalowa Wola ul. Szkolna 46.

Zapisy na badania pod  numerem telefonu: 690135475

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-29 17:11:32

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na odrę Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, prosi o rozpowszechnienie wśród rodziców dzieci przebywających w podległych placówkach listu intencyjnego Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 

czytaj treść listu

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-14 17:08:06

                           Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  • Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola       
  •  Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola jest Pan Grzegorz Madej, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: inspektorstalowawola@gmail.com

CZYTAJ CAŁĄ KLAUZULĘ

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-28 17:14:50


 
STATUT JEST  RÓWNIEŻ DOSTĘPNY W KANCELARII DYREKTORA
 
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2010-11-10 08:28:37

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

czytaj tekst podstawy

komentarzy: (0)
data dodania: 2010-08-28 21:52:36