To takie proste!
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2018/19
REKRUTACJA 2018/19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 odbywa się w terminie:  5-21 marca 2018

i będzie prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji)

instrukcja rejestracji kandydata

(Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie rekrutacji w zakładce pomoc)

 

 

Rodzice dzieci , które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu nr 9 .
Deklarację można pobrać w przedszkolu.  Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć  u dyrektora przedszkola.
 
 
Podstawa prawna:
 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów
 

Zarządzenie Nr  33 /1   Prezydenta Miasta Stalowej Woli  z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 

Zarządzenie Nr 35/18   Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-26