To takie proste!
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2017/18
REKRUTACJA 2017/18
 
 
Rodzice dzieci , które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do naszego przedszkola
w terminie nieprzekraczalnym od 20 marca do 24 marca 2017 r.
Wzór deklaracji można otrzymać w przedszkolu lub pobrać  poniżej przed wskazanym terminem. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć  u dyrektora przedszkola.
 
 
Rekrutacja na rok szkolny  2017/2018 dla dzieci, które będą zapisywane po raz pierwszy będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym przez Organ Prowadzący w okresie :
 
od 27.03.2017r.-10.04.2017r.
 
 
 
Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w kancelarii dyrektora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
  • Zarządzenie Nr 74/17 z dnia 14.03.17r. Prezydenta Miasta Stalowej Woli w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie  postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/18 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola   czytaj treść
  • Zarządzenie Nr 75/17 z dnia 14.03.17r. Prezydenta Miasta Stalowej Woli w sprawie określenia terminów prowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/18 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.  czytaj treść
  • UCHWAŁA NR LXVIII/604/17   RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI  z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów  czytaj treść
  • UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby
    punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów  czytaj treść
  • Zarządzenie Nr 76 /17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriów liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów  czytaj treść
  • Zarządzenie Nr 77/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2017/2018  czytaj treść
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-24