Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

O PRZEDSZKOLU

 O naszym przedszkolu...
 
 1. Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.
 2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 -16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu. W czasie przerwy wakacyjnej należy zgłaszać dzieci do placówek dyżurujących na terenie całego miasta. Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej palcówce przed wakacjami.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 -6 lat (w wyjątkowych wypadkach dzieci 2,5 - letnie), przyznając pierwszeństwo dzieciom sześcioletnim.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział gdzie dzieci dobierane są pod względem wieku. Tworzone są "czyste" grupy wiekowe na miarę możliwości rekrutacyjnych. Jeśli jest to niemożliwe tworzone zostają grupy "mieszane" -zbliżone wiekowo. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .
 5. Dzieci korzystają z 3 posiłków:  śniadania, obiadu i podwieczorku.
 6.  Organizacje pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 7.  Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

   

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  6.00-8.00

  • schodzenie się dzieci do przedszkola,              
  • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,
  • zajęcia wspomagające i korekcyjne,
  • działania wspomagające rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie odporności emocjonalnej,
  • ćwiczenia poranne,

  8.00-8.30

  • przygotowanie do śniadania-zabiegi higieniczne,
  • śniadanie,

  8.30-9.00

  • czynności samoobsługowe, mycie zębów

  9.00-10.00

  • planowe zajęcia dydaktyczne wspierające dzieci w rozwoju czynności  intelektualnych, budowaniu ich wiedzy o otaczającym świecie oraz wprowadzające w  świat wartości estetycznych  realizowane w oparciu o obowiązujące w  przedszkolu programy,

  10.00-11.00

  • gry i zabawy rozwijające sprawność ruchową dzieci,
  • zabawy i spacery na powietrzu,
  • zabawy dowolne,

  11.00-11.30

  • przygotowanie do obiadu-zabiegi higieniczne,
  • obiad,

  11.30-12.00

  • czynności samoobsługowe, mycie zębów,
  • relaksacja (grupy starszaków)
  • przygotowanie do leżakowania (grupa najmłodsza),

  12.00-14.00

  • leżakowanie ( grupa najmłodsza),
  • zabawy i spacery na powietrzu,
  • gry, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne,
  • zajęcia wspomagające i korekcyjne,
  • zajęcia dodatkowe,

  14.00-14.30

  • przygotowanie do podwieczorku-zabiegi higieniczne,
  • podwieczorek,

  14.30-16.00

  • zabawy integracyjne,
  • zabawy tematyczne i dowolne według zainteresowań dzieci,
  • indywidualne zajęcia wspomagające i korekcyjne,
  • prace porządkowe.