Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

PROMOCJA ZDROWIA

W roku szkolnym 2018/19 nasze przedszkole włączyło sie do programu Przedszkole Promujące Zdrowie

realizowanego w ramach Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • Zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola(dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
  • Podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

WPŁYWAJĄCE NA PROPAGOWANIE PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA:

(kliknięcie na link wydarzenia przenosi do galerii)

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

WPŁYWAJĄCE NA PROPAGOWANIE PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA:

(kliknięcie na link wydarzenia przenosi do galerii)