Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

SPRAWOZDANIA

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/bilans-1.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/bilans-2.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/bilans-3.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/bilans-4.jpeg

INFORMACJA DODATKOWA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk1.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk2.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk3.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk4.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk5.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk6.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk7.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk8.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/info-dodatk9.jpeg

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/zest-obrotow-i-sald-2.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/zest-obrotow-i-sald-1.jpeg

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/rach-zysk-i-strat1.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/rach-zysk-i-strat2.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/rach-zysk-i-strat3.jpeg

WYCIĄG Z DANYCH

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/wyciag-z-danych1.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/wyciag-z-danych2.jpeg

ZESTAWIENIE ZMIAN

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/zest-zmian-1.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/zest-zmian-2.jpeg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przed-9/zest-zmian-3.jpeg