Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

REKRUTACJA 2022/23

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 będzie prowadzona w terminie 

7-21 marca 2022r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(strona będzie aktywowana w dniu rozpoczęcia rekrutacji)

KLIKNIJ I ZOBACZ FILM DLA RODZICÓW O NABORZE DO PRZEDSZKOLI

KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ DO REKRUTACJI (w kopercie lub koszulce foliowej)

składamy w przedszkolu pierwszego wyboru

KOMPLETNA DOKUMENTACJA DO REKRUTACJI ZAWIERA:

  • WNIOSEK
  • OŚWIADCZENIA
  • ORAZ DOKUMENTACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH  (DLA KANDYDATÓW WSKAZUJĄCYCH TE KRYTERIA WE WNIOSKU) :

             a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie I )

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o   stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie II ),

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416);

 

ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM

DO WERYFIKACJI WNIOSKU W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji

Zarzadzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Uchwała w sprawie rekrutacji do szkół

Dyrektor przedszkola

Janina Wojdyła

Opublikowano dnia 27.01.2022