Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

REKRUTACJA 2021/22

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani 

do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie 

od 19- 22.04.2021 r. do godz.15.00

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 będzie prowadzona w terminie 

8-22 marca 2021r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

KLIKNIJ I ZOBACZ FILM DLA RODZICÓW O NABORZE DO PRZEDSZKOLI

 Wniosek  wraz z oświadczeniami należy złożyć 

w przedszkolu pierwszego wyboru.

WNIOSEK KANDYDAT

OŚWIADCZENIA

....................................................................................................................................

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację

o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu nr 9

w terminie 1-5.03.2021r.  

Druk deklaracji będzie można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej.

Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców deklaracje

będzie można wrzucać do skrzynki  z napisem deklaracje,

którą udostępni dyżurujący przy drzwiach pracownik podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola 

DEKLARACJA DO POBRANIA

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW

UCHWAŁA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

UCHWAŁA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Janina Wojdyła

Dyrektor Przedszkola

Opublikowano dnia 30.01.2021r.

--------------------------------------------------

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 będzie prowadzona w terminie 

11-25 marca 2020r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji)

DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI W PRZEDSZKOLU NR 9

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację

o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu nr 9

w terminie 4-10.03.2020r.

 

TERMINY

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW

UCHWAŁA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

UCHWAŁA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ

 

.................................................................................................

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 będzie prowadzona w terminie 

11-29 marca 2019r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji)

 

TERMINY REKRUTACJI

ZARZĄDZENIE NR 35/19 z dnia 30.01.19r

ZARZĄDZENIE NR 34/19 z dnia 30.01.19r

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 z dnia 17.02.17r. 

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 z dnia 17.02.17r.

 

 
Rodzice dzieci , które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu nr 9 w nieprzekraczalnym terminie 4-8.03.2019r.
Deklarację można pobrać w przedszkolu lub poniżej od 4.03.2019r.  Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć  u dyrektora przedszkola.
 
 
 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 odbywa się w terminie:  5-21 marca 2018

i będzie prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji)

instrukcja rejestracji kandydata

(Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie rekrutacji w zakładce pomoc)

Rodzice dzieci , które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Przedszkolu nr 9 .
Deklarację można pobrać w przedszkolu.  Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć  u dyrektora przedszkola.
 
 
 
Podstawa prawna:
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Zarządzenie Nr  33 /1   Prezydenta Miasta Stalowej Woli  z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Zarządzenie Nr 35/18   Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola